Soyak Siesta Ailesi
Soyak Siesta Ailesi  »  Genel Kurallar

Önsöz:
01.04.2011 tarihinden yaşamın başladığı sitemizde günümüze kadar idari kadromuz, güvenlik, temizlik, bahçe işleri, teknik hizmetler olarak SOYAK SİESTA 1. BÖLGE SİTESİ’nde sakinlerimize hizmet vermekteyiz.
Bu süre zarfında daha güvenli, huzurlu ve rahat bir ortamda yaşamanız için gerekli çalışmalar Kat Mülkiyeti Kanunu, Yönetim Planı ve Yönetim Kurulunun talimatları doğrultusunda planlanmakta ve titizlikle yürütülmektedir.
 
Site vb. yerlerde toplu halde yaşamının, düzeni sağlamak, tesislerin devamlılığını ve sürdürülebilir bir yaşam kalitesine ulaşabilmek için belli kurallarının olması ve bu kurallara yaşayanların uyması gerekmektedir. Bu kurallara uyum; komşuluk hukukuna saygıyı, huzurlu, yeşil, sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamayı, sosyalleşerek yaşamı daha anlamlı kılmayı, başta çocuklarımız olmak üzere hepimize daha güvenli bir ortam yaratmakla kalmayacak aynı zamanda evlerimizin değerini de arttıracaktır.
 
Kat malikleri birbirlerine karşı Medeni Kanunda düzenlenmiş bulunan komşuluk hukuku kurallarının gereklerine uymak ve iyi komşuluk ilişkilerinin gerektirdiği tavır ve davranışlarda bulunmakla yükümlüdürler. (Yönetim Planı Madde 10c)
 
Kat malikleri gerek kendi bağımsız bölümlerini ve gerekse ana taşınmaz ile bunlardaki ortak yerlere ait hakları kullanırken iyi niyet kuralları, kanun ve bu yönetim planının emir ve yasaklarına ve yönetime ait kurul ve görevlilerin aldıkları kararlara tam olarak uymak zorundadırlar. (Yönetim Planı Madde 10a)
 

Blok Girişleri ve Kat koridorları:

a. Blok girişlerine ve sahanlıklara görüntüyü bozacak ve/veya hareketi engelleyecek şekilde çocuk arabası, bisiklet, saksı, ayakkabılık, portmanto vb. eşyaların bırakmayınız. Evinizin kapısının önünden itibaren ortak alanının başladığı ve bu alanın yönetim ve sorumluluğunun site yönetiminde olduğu unutulmamalı bu alana özel eşyalar bırakılmamalıdır.
b. Kapınızın önüne kısa bir süre de olsa ayakkabı, terlik, şemsiye gibi eşyalar bırakmayınız.
c. Kapı önlüne bırakılan/monte edilen/asılan tüm malzemeler ( ayakkabılık, resim, heykel vb. dahil) atık malzeme olarak değerlendirilip, blok görevlileri tarafından toplanıp atılacaktır.
d. Site sakinleri bağımsız bölümler ve ortak mahallerde pis kokulu, patlayıcı, yanıcı ve tehlike doğurucu kimyevi ve sair madde bulundurulamaz ve diğer bağımsız bölüm sakinlerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı yapan, koku, duman toz çıkartan hareket ve işler yapamazlar.
e. Kapı önüne organik çöp (sebze meyve kabukları, yiyecek artıkları, küçük ambalaj vb.) bırakmayınız. Karton, kullanılmış eşya vs. gibi atıklarınızı kapı önüne bıraktığınızda alımı gün içinde temizlik personeli tarafından gerçekleştirilecektir.
f. Blok giriş ve sahanlıklarında çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapmayınız, yüksek sesle konuşmayınız.
g. Blok giriş ve sahanlık duvarlarının temiz tutunuz, ilan, tablo vb. asmayınız, çocukların duvarları yazı ve resimlerle kirletmelerini önleyiniz. (Bu konuda ebeveynlerin özen göstermesi gerekmektedir.)
h. Ortak alanlardaki her türlü teknik ve güvenlik sistemlerine sakinlerimizin müdahalesi güvenlik ve insan sağlığı açısından sakıncalıdır. Tespit edilen aksaklıkların yönetime bildirilmesi gerekmektedir.
i. Yangın tüplerini kurcalamayınız, gerekmedikçe yerinden indirmeyiniz, boşaltmayınız.
j Yangın ve servis merdivenlerinin ara geçiş kapı içlerine ( iki kapı arasına) eşya, kişisel malzeme vb. bırakmayınız. Bırakılması halinde atık malzeme olarak değerlendirilecek ve görevlileri tarafından toplanacaktır.
l. Temizlik görevlileri kapıcı değildir. İş tanımları yapılmış, belli bir programa göre görevlerini yapmakta ve denetlenmektedirler. Temizlik görevlilerinden özel iş talep etmeyiniz.
 
Blok içi Onarımlar:
 
a. Kendi bağımsız bölümlerinde binanın ana taşıyıcı sistemine zarar vermemek suretiyle tadilat yapabilirler.
b. Bağımsız bölümü oluşturan binanın dış elemanlarında yapının mimari görünümünü etkilesin etkilemesin hiçbir değişiklik yapamazlar.
c. Balkonlar kesinlikle kapatılamaz. (Yönetim Planı Madde 10/e)
d. Kat Malikleri Koruma amacına yönelik olarak sadece zemin katlarda pencere ve balkon demiri ve benzeri ilavelerin yapılması için SOYAK SİESTA 1 BÖLGESİ Yönetiminden izin alınması gerekir. Bu izin ancak Soyak inşaat ve Ticaret Aş-Soyak Yapı İnş. San. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı'nın proje müelliflerince hazırlanmış bulunan demir korkuluk projelerine uygun olmak koşulu ile verilebilir. Panjur kesinlikle konulamaz. (Yönetim Planı Madde 10/f)

e.Tadilatlar hafta içi 09:00-18:00 arası Cumartesi günü ise 10:00-17:00 arası yapılabilir. Pazar günleri, resmi tatil ve bayram günlerinde çalışma yapılmayacaktır. Belirtilen saatler dışında tadilat yapılması halinde, uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapılması ve neden olunacak gürültü sorununun Çevre Kanunu ve Kabahatler Kanununda belirtilen hükümler çerçevesinde cezalandırılması için yasal yollara başvurulacaktır.

f.Moloz atıklarının ortak alanlara konulması yasak olup, site dışarısına taşınmasından mülk sahibi/taşeron firma sorumludur. Bekletilmeden bertaraf edilmelidir. ISG hususları daire ve firma yetkililerince alınacaktır.

 g)Daire içi tadilat öncesi daire sahiplerinin Yönetim Ofisine müracaat ederek "Tadilat Bilgi Formu" doldurması zorunludur.
Blok Dış Cepheleri:
 
a. Blok dış cepheleri ve balkon içlerinde Site’ deki binaların genel görüntüsüne uymayan ve/veya genel görüntüyü bozabilecek değişiklikler yapılmamalıdır.
b. Bağımsız bölüm sakinleri tarafından pencere veya balkonun aynı renkle bile olsa boyanması mümkün değildir.
c. Klima montajı ancak, projelerde belirlenmiş yerlere, balkon içlerinde ve dışarıdan bakıldığında dış cephede çirkin görüntü yaratmayacak şekilde yapılabilir.
d. Bağımsız bölüm sakinleri, Site Yönetiminden bağımsız bölümlere takılacak klimalar ve klima dış üniteleri ile ilgili olarak yer konusunda onay almalıdır.
e. Pencere önlerine konulacak sinekliklerin rengi beyaz olmalıdır başka renk sineklik kullanılmamalıdır.
f. Balkonlar kesinlikle kapatılamaz. Panjur, güneşlik ve şemsiye konulamaz.
g. Dış cepheye tablo, aksesuar vb. asılması görünüm açısından uygun değildir.

Balkonlar:
 
a. Balkonlara dışarıdan görülecek ve estetiği bozacak şekilde eşya konulmamalı (kova, süpürge, çöp kutusu, bisiklet, makine, dolap vs.) ve yoğun rüzgâr olabileceği düşünülerek aşağı düşerek tehlike arz edebileceği için çiçeklik asılmamalıdır.
b. Balkon ve pencerelere tente, branda, şemsiye, bez gibi görüntü kirliliği yaratacak eşyalar konulmamalıdır.
c. Balkonlara ve balkon demirlerine çamaşır, havalandırma ve kurutma amaçlı halı, kilim asılmamalıdır.
d. Balkon ve pencerelerden temizlik bezi, masa örtüsü, halı, kilim, vs. silkelenmemelidir.
e. Balkonların mümkün olduğunca yıkanmaması, silinerek temizlenmesi, yıkanması durumunda alt bağımsız bölümlere suyun akmamasına dikkat edilmelidir.
f. Balkonlarda kullanılacak eşyalarda genel uyuma dikkat edilmeli, abartılı ve göze hoş gelmeyen dekorasyonlardan kaçınılmalıdır.
g. Balkonlarda çevreyi rahatsız edecek göze hoş görünmeyen düzensizliklere izin verilmemeli, balkonlar kullanılmayan eşya deposu haline dönüştürülmemelidir.
h. Balkon ve bağımsız bölüm içlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapılmamalı, yüksek sesle televizyon ve müzik dinlenmemelidir.
i. Balkonlara dolap konulması halinde balkon seviyesinden yüksek olmamalı ve duvara monte edilmemesine dikkat edilmelidir. Balkonlara konulacak dolapların beyaz ya da duvar rengi olması gerekmektedir.
j. Çiçekler ancak balkon içlerine saksılarla konulabilir. Parapetlere saksı kesinlikle asılamaz. (Yönetim Planı Madde 10/j)
k. Site içerisinde ve bağımsız bölüm balkonlarında mangal yakılmamalıdır.
l. Kiralık veya Satılık Levhası en büyük 0.50mX1.5 m ebatlarında olabilir. (Yönetim Planı Madde 10/k)
 
Çöpler:
 
a. Bağımsız bölümlerin kapı önlerinden sabahları 09:00 - 10:00 ve öğleden sonra 15:30 - 16:00 saatlerinde toplanacaktır. Bu saatler dışında bağımsız bölüm kapılarının önlerine kesinlikle çöp bırakılmaması, özellikle geceden çöplerin (şişe ve karton atık) kapı önüne bırakılmaması, blok içlerinin kokmaması ve çirkin bir görüntü olmaması açısından önem taşımaktadır.
b. Atıklarınızı ayrıştırarak çöp saatlerinde daire kapınızın önüne bırakabilir ya da blok girişindeki ve atık merkezindeki geri dönüşüm konteynerlerine atabilirsiniz. 
c. Bağımsız bölüm sakinleri çöpleri sızdırmayan, sağlam çöp poşetlerinde, ağzı kapalı olarak koymaları gerekmektedir.
d. Otopark bölgesine “Daha sonra atılır” veya “Temizlik personeli alır”, düşüncesiyle çöp vb. bırakılmamalıdır.
e. Evden çıkan eski eşya veya atılacak büyük ebatta nesneler site sakini tarafından siteden uzaklaştırılmalıdır.
 
Yeşil Alanlar:
 
a. Kat Malikleri kendi bloklarının çevresini daraltıp genişletemezler, orijinal projeye aykırı şekilde çit veya benzeri mânialarla çeviremezler. Bahçelerde dikilecek ağaçların türleri SOYAK SİESTA 1. BÖLGE peyzaj projesi esas alınmak üzere SOYAK SİESTA 1. BÖLGE Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Bu karara aykırı olarak ve gerek sitenin genel görünümü ve gerekse diğer bağımsız bölümlerin görüşünü etkileyecek şekilde ve boyda büyüyecek ağaç dikilemez. (Yönetim Planı Madde 10/h)
b. Site peyzajının değiştirilmesi, farklı ağaç ve bitki türü dikilmesi teklif edilmemelidir.
c. Evcil hayvan dışkıları peyzaja zarar vermektedir. Dışkılar evcil hayvan sahipleri tarafından toplanmalıdır.
d. Çiçekler koparılmamalı ve bitkilere zarar verilmemelidir.
e. Bitki toprağında sulama sistemi bulunduğundan çimlerin üzerinde bisikletle dolaşılmamalı, araç park ederken çimlerin üzerinden geçilmemelidir.
f. Ortak bahçe alanlarına site sakinleri tarafından herhangi bir bitki dikilmemelidir.
g. Yeşil alana sigara izmariti ve benzeri kirletici maddeler atılmamalıdır.
h. Mevcut yeşil alandaki bitkiler kesinlikle sökülmemeli üretmek maksadı ile örnek alınmamalıdır.
i. Bağımsız bölüm ve ortak mahallere doğal mimari ve estetik görünümü bozacak şekilde direk, levha, tabela, reklam panosu, uydu anteni ve benzeri şeyler asmak, çakmak, dikmek, tanıtıcı bayrak, şama asmak, aşırı ve rahatsız edici şekilde göz alıcı aydınlatma yapmak, çadır, çardak vb. şeyler kurmak yasaktır.
 
Açık ve Kapalı Spor Alanları:
 
a. Spor tesisleri (Tenis kortu, basketbol sahası) 09.00 – 23:00 saatleri arasında kullanılmalıdır.
b. Tenis Kortunu kullanmak için güvenlikten randevu alınmalıdır.
c. Fitness salonu 06.00-00.00 saatleri arasında kullanılmalıdır.
d. Spor tesislerinin, emniyet açısından sürekli kilitli tutulması ve başka amaçlarla kullanılmaması Site Yönetimi tarafından sağlanacaktır.
e. Basketbol sahası ve tenis kortlarına spor ayakkabısı giymeden girilmemelidir.
f. Spor salonuna 16 yaş altı çocuklar kesinlikle alınmayacaklardır. (aile nezaretinde olsa bile)

Kafe :
 
a. Kat Malikleri kendi bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde geç vakte kadar süren toplantılar tertip edemezler, nişan düğün gibi toplantılarında diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye itina göstermeye mecbur oldukları gibi SOYAK SİESTA 1 BÖLGESİ Yönetim Kurulunca müsaade edilmedikçe bu tip toplantıları SOYAK SİESTA 1 BÖLGESİ’ nin ortak mahallerinde yapamazlar. Keza normal zamanlarda da diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmemeye özen gösterirler. (Yönetim Planı Madde 10/l)
b. Kafeterya alanın diğer site sakinlerinin huzurunu bozmayacak şekilde iyi komşuluk kurallarına uygun kullanılmasına özen gösterilmelidir. Kafe bölgesindeki her türlü aktivite, spor ve çocuk oyun alanlarındaki faaliyetler saat 01:00’da sona erer, ışıklar ve müzik kapatılır.
c. Doğum günü kutlamaları hafta içi en geç 23:00, hafta sonları ise 23:30  yapılır, saat 22:00 dan sonraya sarkacak yada bu saatten sonra başlayacak faaliyetlerin yapılmasına Site Müdürü ve bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından karar verilir.
d. Kafe bölgesinde doğum günü yapmak isteyen kat sakinleri Yönetimi arayarak randevu alır, bir günde birden fazla doğum günü yapılmasına izin verilmez. Birden fazla doğum günü müracaatı olduğunda ilk müracaatı yapan öncelikli olarak doğum gününü yapar.
e. Doğum günlerinde dışarıdan müzik grupları getirilmesine ve kafe bölgesine harici müzik sistemi kurulmasına izin verilmez. Diğer kat sakinlerini rahatsız etmemek maksadıyla yüksek sesli kutlamalar yapılamaz, yapılması halinde güvenlik tarafından müdahale edilir.
f. Güvenlik personeli doğum günü esnasında yukarıdaki konuların uygulatılmasından sorumludur, bu konular doğum günü yapacaklara yazılı tebliğ edilir ve uyulmaması halinde doğum günü yapılmasına izin verilmez.
 
Havuzlar;
 
a. Bağımsız bölüm maliklerinin, intifa hakkı veya sükna hakkı sahiplerinin yahut kiracıların hizmetçi, yardımcı, bakıcı, sürücü gibi müstahdemleri, istihdam ilişkisinin getirdiği ölçü ve zamanda ve asıl hak sahibinin onayı ile bağımsız bölümde bulunabilirler. Ve istihdam ilişkisinin zorunlu kıldığı ölçüde ortak yerleri kullanabilirler. Ancak yüzme havuzlarından faydalanamazlar. (Yönetim Planı Madde:6/d)
b. Havuzlarımıza kartsız giriş yapılmamaktadır. Her dairenin 2 misafir kartı hakkı bulunmaktadır. Genel Kurul Toplantısında alınan karar neticesinde hafta sonu, resmi tatil ve bayramlarda yüzme havuzları misafir kullanımına kapalıdır.
c. Havuza duş alınmadan girilmemeli, duşlarda sabun ya da şampuan kullanılmamalıdır.
d. Dışarıda kullanılan ayakkabı ile havuz çevresine girilmemeli, girilmesi gerekiyorsa mutlaka galoş giyilmelidir.
e. Bulaşıcı mantar vb. hastalıkların diğer sakinlerimize bulaşmasını önlemek için havuz giriş turnikeleri çıkışlarında yer alan dezenfektanlı suya ayaklar sokularak geçiş sağlanmalıdır.
f. Vücudun herhangi bir yerinde açık yara, deri enfeksiyonu ve kesikler varsa havuza girilmemelidir.
g. Havuzda ve çevresinde top oynanmamalı, bisiklet, kaykay ve paten gibi araçlar ile şişme bot ve deniz yatağı kullanılmamalıdır.
h. Havuza yabancı cisim atılmamalıdır.
i. Çocukların havuza girmeden önce mutlaka tuvalete gitmeleri sağlanmalıdır.
j. Havuz demirbaşları (masa, sandalye, şezlong, şemsiyeler, minderler) usulüne uygun kullanılmalı, havlu vs. şeylerle rezervasyon yapılmamalıdır.
k. Yoğunluğun fazla olduğu tatil günlerinde, demirbaşlardan daha çok sakinin faydalanabilmesi için havuzdan uzun süreli ayrılmalarda şezlong ve sandalye üzerlerine havlu bırakılmamalıdır.
l. Havuz şezlongları oturma ve güneşlenme amacı dışında kullanılmamalı, havuz bölgesi dışına taşınmamalıdır.
m. Sigara, kâğıt mendil, plastik bardak, vs. gibi çöpler çöp kutularına atılmalı, havuz ve çevresi kirletilmemelidir.
n. Havuzlarımıza yiyecek, cam şişe, cam bardak vb. girmesi yasaktır.
o. Havuz çevresinde gürültü yapılmamalı, çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunulmamalıdır.
p. 0-2 yaş grubu bebekler aşıları tamamlanmadığı için havuza giremezler.2 yaş üzeri tuvalet eğitimini tamamlamış bebekler için üretilmiş özel bezlerle havuza girebilirler. 7 yaş altındaki küçük çocukların ebeveynleri olmadan havuza girmesi yasaktır. Çocukların ağızlarında sakız varsa havuza girerken mutlaka çıkarmaları sağlanmalıdır. Sorumluluk ebeveynlere aittir.
q. Havuzların yeterli derinlikte olmaması nedeni ile havuza girerken merdivenler kullanılmalı, tehlike arz ettiği için havuza atlanmamalıdır.
r. Havuzumuzda cankurtaran hizmeti bulunmaması nedeni ile can güvenliğinin sağlanması sorumluluğu havuzu kullananlara aittir.
s. Şahsi ve değerli eşyalar havuza getirilmemelidir. Sorumluluğu kullanıcılara aittir.
t. Havuz bölgesine kedi, köpek vb. gibi evcil hayvanların sokulması yasaktır.
u. Havuz çevresinde ve güneşlenme alanlarında koşulmaz ve tehlikeli şekilde şakalaşılmaz.
v. Havuz alanlarının kullanımına dair karar ve uygulamalara itirazlar yazılı ve gerekçeli olarak site yönetimi ofisine yapılacaktır.
y. Havuz derinliği 1,50 m’dir. Havuz kullanım saatleri; Açılış: 08.00, Kapanış: 22.00
z. Havuz kurallarına uymayan kat sakinlerinin kişisel havuz kullanım hakkı 15 gün süresince iptal edilecektir.
 
Otoparklar :
 
a. Sitedeki trafiğin, otoparkların yönetimi başta Yönetim Kurulu olmak üzere Site Yönetiminin sorumluluğundadır. Bu konuda alınacak kararlara ve kurallara uyma zorunluluğu vardır.
c. Otoparklarda belirlenen düzende ve çizgileri taşmayacak şekilde park edilmelidir.
d. Araç içindeki çöp ve kül tablaları yerlere boşaltılmamalıdır.
e. Otoparklarda araç yıkama, yağ değiştirme, çevreyi kirletici onarım ve paspas temizlikleri yapılmamalıdır.
f. Çocukların otoparka oyun veya başka amaçla girmeleri veliler tarafından, olası kazalara karşı tedbir olarak engellenmelidir.
g. Otoparklardaki araçların camlarının kapalı bırakılmalı ve cep telefonu, dizüstü bilgisayar, vb. kıymetli eşyalar görünür şekilde bırakılmamalıdır.
h. Otopark içindeki araçların üzerinde anahtar bırakılmaması, araç kapılarının araç terk edildiğinde kilitli bulundurulması hırsızlıklara karşı kişisel önlemler arasında değerlendirilmektedir.
i. Ziyaretçi araçlarının sitede sürekli park edilmesi konusunda güvenlik personeline baskı yapılmamalıdır.
j. Araç anahtarları hiçbir nedenle sitede görevli idari personel, Güvenlik, temizlik, peyzaj  ve teknik personele emanet edilmemeli, olası olaylar konusunda sorumluluk anahtarı teslim eden site sakinine ait olacağı düşünülmelidir.
k. Araç park ederken ambulans, yangın aracı vb. acil durum araçlarının geçişi engellenmeyecek şekilde park edilmelidir.
l. Otoparklardan bloklara geçiş sağlayan ara yolların önüne park edilmemelidir.
m. Blok önlerinde bulunan yaya yoluna araç park edilmemelidir. Bu yollar (Trafik dubalarıyla kapatılan) sadece acil durumlarda (İtfaiye, ambulans vb.) kullanılmalıdır.
n. Tüm ziyaretçi ve diğer amaçlarla siteye gelen kişilerin davranış ve kurallara uymaları ile ilgili sorumluluk ilgili site sakinine aittir.
o. Bütün Bağımsız bölüm sakinleri evlerinde çalıştırdıkları yardımcı elemanların isimlerini ve telefon numaralarını (ev ve cep) güvenlik departmanına bildirilecektir.

Taşınma Kuralları 

1-     a)   PAZAR günü taşınma yapılamaz.  Hafta içi ve cumartesi günü nakliye araçları siteye saat 09.00 – 19.00 arası giriş yapabilir. 

2-      b)   Taşınma işlemi en geç 20.30  da sona erecektir. Taşınmanın sonlandırılmaması halinde daireye Soyak Siesta 1.Bölge Yönetim Planı madde 14 cc gereği cezai işlem uygulanacaktır.

3-      c)  Taşınma saatleri dışında kat sakinin kendi aracı ile ya da beden gücü ile kısmi eşya taşıması mümkün olup hakkın kötüye kullanımı tespit edildiğinde Soyak Siesta 1. Bölge Yönetim Planı madde 10 a-c-m gereğince hukuka ve yönetim planına aykırı olduğundan taşınmaya müdahale edilecektir. Madde 14 cc gereği cezai işlem uygulanacaktır.

             d) Taşınma sırasında oluşacak her türlü maddi hasar daire sakini tarafından karşılanacaktır. 

5-       

Evcil Hayvanlar:
 
a. Sitede köpek, kedi, kuş gibi evcil hayvan barındırmak ancak komşuluk hukuku kuralların aykırı olmamak, balkonlarda bulundurmamak, ana taşınmazda bulunan diğer komşuları rahatsız etmemek şartı ile mümkündür. Evcil hayvanlar yönetim tarafından belirlenen yerler dışında gezdirilemez ve bağlanamaz. (Yönetim Planı Madde 10/ı)
b. Evcil hayvanların çocuk oyun alanı, Sosyal Tesis alanları, Yönetim Ofisi havuz ve çevresindeki alanlara sokulması kesinlikle yasaktır.
c. Evcil hayvanların uzun süre evde yalnız bırakılması hayvanda olumsuz etkiler yaratabilmekte ve gürültüye neden olmaktadır. Evcil hayvanların mümkün olduğu kadar evde yalnız bırakılmaması önemle rica olunur.
d. Evcil hayvanlar sitede blok arka çevresindeki yol güzergâhı etrafında dolaştırılmalıdır.
e. Evcil hayvan dışkıları sahipleri tarafından toplanmalıdır.
f. Site dahilinde evcil hayvanlar tasmasız gezdirilemez.
g. Hayvanların site ortak alanlarına ve diğer site sakinlerine verdikleri her türlü zarardan sahipleri sorumludur.
h. Bitkilendirilmiş alanlara dışkı yaptırılması kesinlikle yasaktır.
ı. Site ortak alanlarına hayvan beslemek amacıyla yiyecek atıklarının konulması yasaktır. Sokak köpeklerinin site içerisinde beslenmemesi, sokak kedilerinin ise Site Yönetimi tarafından belirlenen alanlara ( barınak, köpek gezdirme alanı, trafo yanı çöp konteyner bölgesi ) sadece kuru mama ile beslenmesi gerekmektedir.
 
Ziyaretçi Kuralları:
 
a. Siteye devamlı gelmesi muhtemel birinci derece yakınların listesi ana girişe verilmesi halinde fazla beklemeden teyitleri alınarak siteye girişleri sağlanacaktır.
b. Ziyaretçi ve misafirler bağımsız bölüm sakininin teyit vermesi halinde siteye alınacaktır. Teyit ana girişte görevli güvenlik personeli tarafından İntercom cihazı ile iletişim kurularak alınacaktır.
c. Tamirat, tadilat, taşeron hizmet vb. nedenlerle gelenler her zaman kimlik sorma işlemine tabi tutulacak ve siteye girmeleri hususunda bağımsız bölüm sakininden teyit alınacaktır.
d. Bağımsız bölüm satın alan veya kiracı olarak Siteye taşınan bağımsız bölüm sakinlerinin bilgi almak için Site Yönetimine müracaat etmeleri gerekmektedir.
e. Siteyi ilgilendiren konuların en kısa sürede ve sorunun büyümesini beklemeden paylaşılması hizmet kalitesini arttıracaktır. Site yönetim telefon numarası; 0.232.290 15 15’ tir.Fax:0.232.290 15 16
 
PoKurye Hizmetleri:
 
a. Ana girişte bulunan güvenlik personelinin site sakinlerine posta ve kurye ile gelen her türlü paket ve evrakı teslim alma görevi yoktur. Bu konuda ısrarcı olunmaması rica olunur.
b. Gelen posta ve kuryeden ele teslim edilmesi gerekenler, sakinden teyit alınarak bağımsız bölüme gönderilecek ve PTT görevlisi kanalıyla yapılan tebligatlar hariç diğer teslimatlar ise ilgili dağıtım personeline eşlik edilerek blok girişlerindeki posta kutularına bırakılması sağlanacaktır.
 
Güvenlik İle İlgili Hususlar:
 
a. Güvenlik personeline emanet bırakma konusunda talepte bulunulmamalıdır.
b. Güvenlik personelinin görevlerine müdahale edilmemeli, talep ve öneriler Site Yönetimine bildirilmelidir.
c. Güvenlik personelinden görevleri dışında özel hizmet talep edilmemelidir.
d. Güvenlik personelinden tüp, su, taksi çağırma vb. isteklerde bulunulmamalıdır.
e. Daireye ait elektriğin Gediz Elektrik tarafından kesilmesi/ dairenin elektrik şalterinin atması durumunda Güvenlik noktasına gidilerek form doldurulması gerekmektedir. Elektriğin/şalterin açılması için Güvenlik personellerine ısrarcı olunmamalıdır. 
e. Gürültü gelen daireler tam olarak tespit edildikten sonra aranması için güvenliğe bildirilmelidir.
f. Güvenlik personeli site yönetim planı ve yönetim kurulunda alınan kararları uygulamakla ve bu konularda uyarılarda bulunmakla yükümlüdürler.
g. Bağımsız bölüm sakinlerinin evlerinde çalıştırdıkları yardımcı elemanların isimlerini, telefon numaralarını (ev ve cep) ve nüfus cüzdan fotokopilerini Site Yönetim Ofisi’ne vermeleri olumsuzlukların yaşanmaması açısından önemlidir
h. Taşınmalarda ortak alanlara verilecek hasarlar daire sahibi veya taşıma firması tarafından karşılanacaktır.
ı. Çatılara doğal afet ve yangın dışında kesinlikle çıkılmamalıdır.
i. Küçük çocukların (can güvenliği açısından tehlike arz ettiği için) sığınaklara girmemeleri ve çatılara çıkmamaları konusunda ebeveynleri tarafından uyarılmalıdırlar.
 
Aidat Ödemeleri:
 
a. Aylık aidat borcu ve su fatura ödemelerinin her ayın en geç 20'sine kadar yapılması gerekmektedir.
b. Gününde ödenmeyen aidat ve tüketim borçlarına kanunda öngörülen gecikme faizi (% 5)ve geciken su tüketim bedeli ödemelerinde yasal gecikme oranı aylık %2,5 gecikme faizi uygulanacaktır.
c. Vadesi geçen iki aylık aidatını ödemeyen kat sakinlerimize icra takibi yapılmaktadır.
d. Yatırım bütçesini ödemeyen ev sahipleri kanunda öngörülen gecikme faizi (% 5) uygulanacaktır.

Yerleşim Yeri Bildirimleri (İkametgahlar):
 
a. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu site vb. yaşam alanlarında ikamet edenlerin kimlerinin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi hususunda maddeler yer almakta ve bu maddelere aykırı davranan sakinler ile bunların yaşadığı alanların yöneticileri hakkında cezai uygulamalar öngörmektedir.
b. Sitede oturan tüm sakinlerimizin adres beyanında bulunmaları zorunludur.
c. Adres beyanı ile yükümlü olan vatandaşlar yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri 20 iş günü içinde İlçe Nüfus Müdürlüklerine bildirmedikleri takdirde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68(c) maddesi gereğince 128 TL para cezası, Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 2.673  TL idari para cezası ile cezalandırılır.
d. Herhangi bir amaçla nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
e. Değişen adres /yazışma adresi ve telefon numaralarınızı Yönetim Ofisi'ne bildiriniz.
 
Site Yönetimi İle İlgili Hususlar:
 
a. Site yönetim ofisi Havuz 1 bölgesindedir.
b. Daire satın alan veya kiralayan kişilerin Siteye girişlerinde sıkıntı yaşamaması için tapu/kira kontratı ve kimlikleri ile birlikte Site Yönetim Ofisi'ne müracaat etmeleri gerekmektedir.
c. Sitemizde oturan kiracılar evlerini boşaltmadan birkaç gün önce Yönetim Ofisi'ne müracaat ederek, aidat ve diğer giderlere ait borcu yoktur yazısını alarak siteden ayrılmalıdır. 
c. Sitede görevli personelden görevleri dışında özel hizmet talep edilmemeli ve emanet bırakma, kargo vb. teslim alınması  konusunda talepte bulunulmamalıdır.
d. Tatil veya başka amaçlarla uzun süre evinde olmayacak bağımsız bölüm sakinlerinin emniyet açısından gitmeden önce Site müdürlüğüne bilgi vermesi, mümkünse ulaşılabilecek adres ve telefonlarını bırakması tavsiye olunur.
e. Ortak kullanım alanlarındaki sorunlar Site Yönetimince giderilecektir.
f. Site Yönetimi ortak alanlardan sorumlu olup daire içlerinde oluşan arızalar site yönetimi sorumluluğunda değildir.
g. Soyak Siesta 1 Bölgesinde oturan bağımsız bölüm sakinlerine Site Yönetimi olarak güvenlik, temizlik, bahçe işleri ve teknik işlerle ilgili hizmet verilecek, Yönetim olarak Site kurallara uyulması, yönetim personelinin siz Sayın Site Sakinlerine daha iyi bir hizmet vermesine olanak sağlayacaktır.
Soyak Twitter

İletişim

Adres: İnönü Mah. 6660 Sk. No:14/1
Soyak Siesta 1. Bölgesi Karşıyaka /İZMİR
Telefon: +90 232 290 15 15
Fax: +90 232 290 15 16
Gsm: +90 530 243 09 24
Email: info@soyaksiesta1.com

Harita

Soyak B Harita

Bu sitede kullanılan fotoğraflar ve belgeler orjinal olup tüm hakları Soyak Siesta’ya aittir. İzinsiz kullanılamaz.